VHF radio

VHF betyr Very High Frequency og dekker kortdistansesambandet i det maritime nød- og sikkerhetssystemet. Kystradiostsjonene lytter på kanal 16 hele døgnet, og det samme skal alle skip gjøre når de er i sjøen og når det er praktisk mulig. VHF er derfor det sikreste kommunikasjonssystemet for fritidsbåter og alle andre sjøfarende.

VHF kan benyttes til skip-til-skip kommunikasjon, kontakt med havneradio og los, og naturligvis også vanlig telefontrafikk.
For fritidsbåtfolk er sikkerhet et viktig aspekt. Kommunikasjonsmessig har vi som lystbåteiere anledning til å bruke både VHF og mobiltelefon fra båten, fordi vi sjelden beveger oss vekk fra kysten i særlig grad. Det er imidlertid viktig å huske at det kun er på maritim VHF det er døgnkontinuerlig avlytting av nødkanaler, og dermed mulighet til rask varsling om noe skulle skje. Like viktig er det at man har mulighet til å kommunisere med andre fartøy og kunne yte assistanse på forskjellige måter, blant annet kan flere fartøy holde kontakt samtidig.
Med mobiltelefon er bare mulig å snakke med en og en abonnent og det finnes ikke noe regulert avlytting eller prioritering i sambandet.
Obs! Les mer i Maritim Radio
www.maritimradio.no