Vågen gjestehavn

Vågen gjestehavn


  1. Beskrivelse

Lang beskrivelse


Gjestehavnen i Vågen ligger svært sentralt midt i Stavanger sentrum og. Havnen har plass til ca 20 båter. Fortøyning skjer med akterfortøyning til bøye eller langs med kai (havnen har ikke utriggere). I sommersesongen fra 1.mai til 30.september så er der tilgang på strøm og vann.

Støy fra omkringliggende restauranter og puber kan til tider virke sjenerende nattestid.

Stavanger har stor cruise trafikk sommerstid. Når cruise skipene forlater Vågen om ettermiddagen, kan det oppstå bølger og sterk strøm fra skipenes propeller. Det er derfor viktig å ha vaktsomme blikk på fritidsbåtenes fortøyninger, de få minuttene dette skjer.

Gjestehavnen kan bli stengd i kortere perioder i forbindelse med festivaler i Vågen.
Salg og annen næringsvirksomhet fra båt tillates ikke i Vågen gjestehavns åpningstider (sommersesongen)

Fra 1.oktober til 30.april er der ikke tilgang på strøm og vann i Vågen gjestehavn.
Det er gratis å ligge i Vågen gjestehavn i vintersesongen.

 Havnekontakt

Stavangerregionen Havn IKS

Telefon

+4751501200

Epost

post@stavanger.havn.no

Beliggenhet

Sentrum

Gjesteplasser

20

Vindforhold

Lun beliggenhet

Havnedybde

5

Havnepris

Gratis første 3 timer. Opp til 15 m kr 200. Mellom 15 og 25 m kr 400/døgn. Strøm kr 100/døgn.

Nærmeste gjestehavn

BØREVIGÅ GJESTEHAVN

Posisjon

58.970913, 5.729954Kommenter