Gjestehavn
Strusshamn

Strusshamn


  1. Beskrivelse

Lang beskrivelse


Strusshamn er en god havn i all slags vær. Har også mye historie. Strusshamn var bl.a. karantenehavn for Bergen på 17-1800 tallet. Funn av marinarkeologisk materiale fra 1600-tallet, og fortøyningsringer flere steder rundt i havneområdet, stadfester at Strusshamn var en viktig havn. Det var også satt opp mølle i begynneksen av 1800 og i 1909 ble det shoddyfabrikk. I dag er Strusshamn tilholdsted for en rekke lag og organisasjoner bl.a. Kystlag, museumslag. Utlån av sykler

 

 Havnekontakt

Askøy Kystlag

Epost

leder@askoykystlag.no

Gjesteplasser

25

Vindforhold

God havn i alle vindretninger

Havnedybde

3-4 meter

Fortøyningssystem

Flytebrygge/kaier

Havnepris

100 < 35\\\', 150 > 35\\\'

Posisjon

N60 24.129 E005 11.595Kommenter