Stadsneshamna

Stadsneshamna


  1. Beskrivelse
  2. Bilder

Lang beskrivelse


Stadsneshamna er hamna til Suløen Båtforening i Sula kommune.

Suløen Båtforening vart skipa 16.04.2009 med slikt formål:

1. Formålet med foreninga er å opparbeide småbåthamner, opplag- og naustplassar for småbåtar samt lokale og miljø der medlemmane kan samlast og trivast.
2. Opparbeida anlegg skal drivast på best muleg måte både for foreininga sine medlemmar og andre partar, samt haldast ved like.
3. Vidare arbeide for andre saker som har naturleg tilknyting til foreninga.

Det tok si tid å få etablert hamna då vi måtte vente på at hamnevesenet skulle bygge ein molo for å skjerme mot veret.

I 2013 vart hamnemateriellet utlagt i sjøen og vår medlemmar kunne ta i bruk anlegget.

Stadsneshamna har 76 faste båtplassar. I tillegg er der lagt ut ein 80 meter lang bølgedempar i betong der det er gjesteplassar på innsida av bølgedemparen. (Langsliggande) I tillegg kan heile yttersida av bølgedemparen nyttast i fint ver. Ved grov sjø vil den sida vere utsatt for bølgeslag.

Bølgedemparen er utstyrt med straum og vatn.

Kostnad kr 100,- pr døgn som dekker leige og straum inntil 1 kwh. Straum utover dette må betalast etter forbruk med kr 2. pr kwh. Vatn gratis. Elles gjeld hamna sine bryggereglar som er oppslått på land.

Hamna er utstyrt med rastebord og benkar som fritt kan nyttast under opphaldet.

Gjestehamna er stengt frå 15.10 – 01.05

 

 

 Havnekontakt

Rolf Gudmundset (hamnesjef)

Telefon

mob: 90917067

Epost

rolf@sula.as

Beliggenhet

Breidde-/lengdegrad:62°26.44′N06°11.42.A

Gjesteplasser

6 + (8 på utsida av bølgedempar)

Vindforhold

Lun hamn

Havnedybde

ca 20 meter

Fortøyningssystem

Pullerter

Avstand til drivstoff

ca 2 naut.mil

Havnepris

kr 100,- pr døgn inkl vatn og 1 kwh straum

Nærmeste gjestehavn

Ålesund

Posisjon

Breidde-/lengdegrad:62°26.44′N06°11.42.AKommenter