Redningstjenesten

Redningstjenesten er i beredskap døgnet rundt. Det er politiet som samordner redningsaksjoner gjennom en lokal redningssentral (LRS). Dersom det er nødvendig, alarmeres en av hovedredningssentralene (HRS), som har ansvaret for den operative ledelsen av redningsaksjoner i hver sin del av landet.
I Norge har vi to slike sentraler: i Bodø og i Stavanger. Disse to disponerer langtrekkende helikoptere som skal kunne ta seg frem til et hvilket som helst sted på kysten innen 90 minutter. Helikopterne har en aksjonsradius som tilsvarer 6 timers flytid og kan ta ombord inntil 20 nødstedte.
Redningsselskapets skøyter er stasjonert langs hele kysten. Disse kan assistere eller slepe nødstedte båter til land eller hjelpe til slik at større havarier unngås.
Kystradiostasjonene er bemannet på døgnbasis og lytter kontinuerlig på nødfrekvensene på VHF kanal 16 og andre kanaler som brukes av skip. Disse stasjonene er drillet til å sette i gang redningsaksjoner.