Gjestehavn
Porsgrunn Gjestebrygge - Østre Brygge

Porsgrunn Gjestebrygge – Østre Brygge


  1. Beskrivelse

Lang beskrivelse


Gjestehavnen driftes av Porsgrunn Min By etter egen avtale med Grenland Havn. Porsgrunns Gjestehavner eid av Grenland Havn,dekker alle brygger i hele sentrum på begge sider av elven, som ikke er private. Ta gjerne kontakt med Havnekontoret for råd om ledig fortøyningsplass, og alle skal ha en tillatelse til å fortøye mer enn en dag. Reglement for Havna er slått opp på Havnekontoret. Fast brygge og gjestebrygge/lavbrygge. Også pir ved Minneparken med plass til 8-10 båter. Salg av maritime kartverk og båtsportkart over Telemarkskanalen. Info om diverse steder for service og reparasjon på båten. Det er montert en ny Pir for gjester på 40 meter på Østre Brygge ut i Porsgrunnselva, og det gir oss et verdifullt bidrag til at flere båter kan fortøye. Det er åpnet et Esso marinaanlegg med fylling av drivstoff til båt ved Frednes Bro,styrbord side ved innfart fra Frierfjorden opp Porsgrunnselva ca 1 km.Havnekontakt

Porsgrunn Min By, Lars Iver Larsen

Telefon

35 55 22 22

Epost

larsil@online.no

Beliggenhet

Porsgrunn kommune, Østre Brygge

Gjesteplasser

45

Vindforhold

Ligger lunt til ved sentrums havnekontor/Grenland havn. Vestvendt havn med gode forhold

Havnedybde

2,5 meter

Fortøyningssystem

Bolter

Havnepris

100 pr. natt, hele dagen gratis

Posisjon

N59 08.624 E009 39.306


1 kommentar

  1. Vennligst ta vekk tekst på feltet innseiling og fortøyningssystem, fordi det var teksten som ble satt inn kun for ¨året 2012. På Havnedybde må det stå 2,5 meter.


Kommenter