Nyttig informasjon på sjøen

Nødnumre
Brann og dykkerassistanse 110
Politi og lokal redningssentral 112
Ambulanse og spesiallege 113
Kystradiostasjonene 120

Hovedredningssentralene:
Sør-Norge 51 51 70 00
Nord-Norge 75 55 90 00

Ved nød og behov for øyeblikkelig assistanse: VHF-kanal 16
Nødnummer 112 kan også brukes på sjøen.
Husk å gi opplysninger om hvor du er, hvor mange personer ombord, hvem du er, hvilken båttype med kallesignal eller registreringsnummer og hvilken hjelp du trenger.

Fartsgrenser
Hver enkel kommune avgjør fartsgrensene på sjøen. Disse grensene er i mange tilfeller skiltet, men dette er ikke gjennomført konsekvent.
Fartsgrensene er normalt også oppgitt i båtsportkartene og kunngjort i Norsk Lovtidend, Etterretninger for Sjøfarende og på 
www.kystverket.no.
Sjøveisreglene fastslår at vi alltid skal tilpasse hastigheten etter forholdene. Dette gjelder spesielt nær land og i trange farvann. Vi skal alltid holde øye med våre egne bølger og redusere farten tilstrekkelig i tide hvis det er fare for å skade andre.

Utleie av redningsvester
Du finner en liste over brannstasjoner som leier ut redningsvester på denne nettadressen:

www.sjofartsdir.no/no/Sjovett/Utleie_av_vest/

Vikeplikten
Innhentende båt skal vike for den som innhentes.
Hold til styrbord for møtende båt.
Vik for båter som kommer på din styrbord side.
Motorbåter viker for seilbåter.
En seilbåt med vinden inn fra babord (venstre) side viker for en annen seilbåt med vinden inn fra styrbord (høyre) side.
Lo seilbåt viker for le seilbåt.
Fritidsbåter har vikeplikt for nyttefartøyer.

Flaggtider
Flagget heises kl 08.00 mars til og med oktober og kl 09.00 november til og med februar.
Flagget fires ved solnedgang, men ikke senere enn kl 21.00.
I Nordland, Troms og Finnmark, på Svalbard og Jan Mayen heises flagget kl 10.00 i perioden november – februar og fires kl 15.00.

Lanterner
Styrbord sidelanterne er grønn. Babord sidelanterne er rød. Topplanternen er hvit.
Fartøy som er 50 m eller større skal ha to topplanterner, en over forskipet og en over akterskipet. Akterlanternen er hvit.

Promille
Promillegrensen er på 0,8 for førere av motordrevne fritidsbåter under 15 m og seilbåter fra og med 4,5 til 15 m. For andre typer småbåter gjelder imidlertid kravet til skikkethet – det er ikke tillatt å føre småbåt dersom man er beruset, syk eller trett. Promillegrensen på 0,2 gjelder førere av alle typer fritidsbåter på 15 meter eller lengre.

Støy
Støyende motorer, høy musikk og unødvendig roping er det ikke alle som setter like stor pris på. Det er ikke tillatt å bruke friridsfartøy uten effektiv lyddemping i eksossystemet. Det er innført generelt forbud mot bruk av vannscooter i Norge. Kommunene kan gjøre helt eller delvis unntak fra forbudet.

GPS
GPS (Global Positioning System) er et sattelittbasert navigasjonssystem med en nøyaktighet på ca. 10 meter. GPS-skjermen gir posisjon, hastighet, kurs og viser når og hvordan vi skal komme til destinasjonen. GPS’en kan også kobles til autopiloten slik at båten styres automatisk ved hjelp av sattelittnavigasjon. Det er ikke meningen at GPS’en skal erstatte andre navigasjonshjelpemidler, for vi må være forberedt på at den svikter fra tid til annen. Og da må vi kunne navigere oss videre på den gamle måten.

Motortrøbbel
Hvis båten får motorstopp i dårlig vær, kan baugen holdes opp mot vinden ved hjelp av et drivanker (f.eks. en bøtte, taukveil eller dregg) i en lang line som festes til baugen. For å få bedre tid til å reagere hvis motoren stopper, bør vi holde god avstand fra land i dårlig vær.
Jevnlige vedlikeholdsrutiner er den beste måten å unngå motorproblemer på. Det er også lurt å alltid ta med seg verktøy, reservedeler og ekstra drivstoff.