Gjestehavn
Lurøy havn og gjestebrygge

Lurøy havn og gjestebrygge


  1. Beskrivelse
  2. Bilder

Lang beskrivelse


Lurøy havn og gjestebrygge er et moderne havneanlegg med flytebrygger i betong beliggende rett under polarsirkelen ved Lurøy kai, Lurøysjyen på Lurøya i Lurøy kommune.

Anlegget har kapasitet til et betydelig antall besøkende fartøyer. I tilknytning til anlegget ligger Torshavn restaurant (918 35868) , Råhusplassen overnatting (911 57725) og dagligvarebutikk med post.

Lurøy kystlag har en unik samling av båter, motorer og bruksgjenstander (974 60129).

Øya Lurøy byr på helgeland i komprimert form med et mangfold av aktiviteter og opplevelser for besøkende i alle aldersgrupper.Havnekontakt

Birger Johannesen

Telefon

974 60129

Epost

post@luroyhavn.no

Beliggenhet

Lurøy kai, Lurøysjyen, på Lurøya i Lurøy kommune

Gjesteplasser

30

Innseiling

Meget enkel innseiling fra nord og syd til anlegget ved Lurøy kai.

Vindforhold

Tilfredsstillende skjermet i sommerhalvåret

Havnedybde

Varierende opp til 20 m

Fortøyningssystem

Flytebrygger m/pirer

Drivstoff

Diesel og bensin

Avstand til drivstoff

500 m fra havneanlegget

Havnepris

kr. 100,00

Nærmeste gjestehavn

Onøy Havn

Posisjon

66 25 04 52 N 12 50 28 96 Ø

Fasiliteter innen gangavstand:


Kommenter