Gjestehavn
Hasvik Havn

Hasvik Havn


  1. Beskrivelse

Lang beskrivelse


Hasvik havn er lokalisert på sørsiden av Sørøya med innseiling fra det dype og åpne Sørøysundet.

Manøvreringsforhold og funksjonalitet

Hasvik havn har gode funksjonelle egenskaper. Havnen er beskyttet av to moloarmer på ca. 250 m hver med en moloåpning på midten med bredde ca. 60 m mellom dybdene 8-9 m. Det er bygget en utenforliggende molo som har skapt gode rolighetsforhold. Ytre del av havnebassenget har dybder på 6-7 m mens indre del har dybder på 4-5 m. Dybdeforholdene ved industrikaia er ikke tilstrekkelig i forhold til alle båter som er aktuelle.

Beskrivelse av kaier

Hasvik havn er kommunens innfallsport når det gjelder kommunikasjoner. Havnen er derfor både industrihavn og trafikkhavn. Det er følgende kaier med tilhørende arealer i Hasvik havn i dag:Telefon

907 61 000

Beliggenhet

Hasvik kommune

Gjesteplasser

10

Innseiling

Innseilingen fra havet kan karakteriseres som åpen og grei og under normale værforhold uten fare for skipsfarten.

Posisjon

N70 28.876 E022 09.817Kommenter