Fyr og lyskarakterer

Sektorlysende fyr: De fleste fyrene har sektorbelysning. Det vil si at de lyser hvitt, grønt og rødt lys i nøye avgrensede sektorer.
Rundlysende fyr: De store fyrene ytterst på kysten er vanligvis rundtlysende.
Lyskarakterer
På kartet brukes forkortelser for den engelske betegnelsen
F = Fixed (fast). Vedvarende lys av samme farge
Oc = Occulting (okkulerende) – lysperioden er lenger enn mørkeperioden
Iso = Isophase (isofase). Like lange lys og mørkeperioder
FI = Flashing (blink). Blinket er kortere en mørkeperioder
LFI = Long Flashing (langblink). Hvert blink varer 2 sekunder eller lenger.
FI (3) = Group Flashing (gruppeblink).
Q = Quick (hurtigblink). Vanligvis 60 blink pr minutt
Q (3) 10 s = Group Quick (gruppe hurtigblink)
IQ = Interrupted Quick (avbrutt hurtigblink)
VQ = Very Quick (raske hurtigblink). Vanligvis 120 blink pr minutt