Gjestehavn
Båtsfjord Havn

Båtsfjord Havn


  1. Beskrivelse

Lang beskrivelse
Havnekontakt

Båtsfjord Havnevesen

Telefon

78 98 55 10/958 92 791/958 92 790

Epost

havnesjef@batsfjord.havn.no

Beliggenhet

Båtsfjord kommune

Gjesteplasser

10

Havnedybde

5-25 m i hele havna

Fortøyningssystem

Flytebrygger m/strøm og vann

Drivstoff

Bunkeroil på Skjæret (diesel, oljeprodukter, vann)

Havnepris

77 + evt strøm (1,39/kWh) hele året

Posisjon

N70 38.116 E029 43.931Kommenter