Gjestehavn
Båly Havn, Spangereid Gjestehavn

Båly Havn, Spangereid Gjestehavn


  1. Beskrivelse

Lang beskrivelse


Havnen ligger 5 Nm nordøst for Lindesnes fyr, ved utløpet av Spangereidkanalen, hvor man kan gå gjennom kanalen og slippe å gå rundt Lindesnes. Det er et aktivt fiskemottak og fiskebrygge i havna. 12 km biltur til Lindesnes fyr, 4 km til Barnas dyrepark og 1 km til Spangereid vikingland.

Reportasje fra Båtmagasinet:

Idyllen innenfor Lindesnes
Da Dronning Sonja åpnet den nye Spangereidkanalen 5. juli 2007 startet en ny tidsregning for fritidsbåtfolket som reiser mellom øst og vest. Å gå den værutsatte kyststrekningen rundt Lindesnes har for mange vært en sperre. Den nye 930 meter lange idylliske kanalen åpner for trygg seilas selv for de minste båtene.

Tekst og foto: Hans Due

Hva navnet Spangereid betyr er det flere teorier om, men en av de vanligste – og mest sannsylige er ”kort båtdrag”. For man har gjennom utgravinger funnet ut at det eksisterte en kanal her allerede i år 700. I 2001 fant fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar den 500 meter lange kanalen fra 700-tallet igjen. Kanalen gikk fra Lenefjorden og til Njervefjorden, og var to meter dyp og 12 meter bred. Bunnen var 7 meter bred, og gropa i terrenget kalles ”Groben” i lokalmiljøet.

Dagens kanal går ikke i samme trasé. Den er 930 meter lang, fra 12-20 meter bred, to meter dyp og 4,5 meter seilingshøyde. Kanalen kostet 35 millioner kroner og er et spleiselag mellom stat, kommune, fylkeskommune og private investorer. Det er gratis å gå gjennom kanalen med båt.Strøm og idyllÅ binde sammen øst og vest 12 kilometer innenfor Lindesnes har vært en utfordring. Å lage en helt ny kanal gjennom et tett boligområde har ikke vært bare, bare, men resultatet er blitt utrolig flott. Den gamle traseen kunne ikke brukes, ikke minst av arkeologiske årsaker. Innerst i Lehnesfjorden ved Høllen og Båly båthavn i Njervefjorden. Det er ytterpunktene for kanalen. Selv om tidevannsforskjellen er liten så langt sør i Norge, er det allikevel ganske stri strøm gjennom den smaleste delen av kanalen i sentrum av Spangereid, for det er store mengder vannmasser som skal utlignes selv om tidevannet bare utgjør noen få centimeter i høydeforskjell.Kommer man østfra, passeres

Båly båthavn like innenfor moloen, og innerst i havnebassenget begynner kanalen. Den er ganske bred til å begynne med og det er flatt og åpent på hver side av kanalen som er kantsatt med rullestein. På hver side går en gangvei, gruslagt på den vestre bredden på Lindesneslandet og asfaltert på den andre. De er ideelle for sykkelturer eller spaserturer.Når man nærmer seg sentrum av Spangereid, blir kanalen smalere og kantene er steinsatt på en helt annen måte. Det er flott ingeniørkunst, og spesielt godt likte vi innhuggene der man kan fortøye til nye brygger uten å sperre for gjennomgangstrafikken. To bruer binder Lindesneslandet og fastlandet sammen, og her ligger begrensningene for større båter og seilbåter, og vårt eneste ankepunkt mot kanalen. Seilingshøyden er nemlig bare 4,5 meter. Vi gikk greit under bruene med vår Viknes 1030, men observerte også en seilbåt på Lehnesfjord-siden av kanalen som holdt på med å rigge ned masta for å komme gjennom. Synd man ikke enten har bygd mye høyere bruer over kanalen, eller utstyrt dem med vippebroer.For øvrig ble Lindesnes fratatt statusen som Norges sørligste fastlandspunkt en stund etter at kanalen ble gravd ut, men de fleste så det meningsløse i dette, og Lindesnes har nå fått igjen sin status.GjestehavnDet er to gjestehavnmuligheter i Spangereid. Kommer man vestfra, kan man benytte bryggene ved inngangen til kanalen i Høllebukta eller østfra i Båly havn som er den mest utbygde. Her er ledige gjestehavnplasser merket med røde flagg. Veldig smart måte å gjøre det på.

På Båly er det blant annet tilbud om vann og strøm. Sanitærfasiliteter ligger i lokalene til Lindesnes Hytteservice som ligger på kaien. Se for øvrig www.gjestehavner.no under Vest-Agder. Her finner du Båly havn og alt den har å tilby.Det er 12 kilometer til Lindesnes fyr, ca 4 km til Barnas dyrepark og én kilometer til Spangereid vikingland der det både er utstilling, vikingskiptokt og der du kan prøve deg på både ponniridning, bueskyting og øksekast.Havnekontakt

Båly Bunkring

Telefon

38 25 63 33 / 930 36 500

Epost

nina.lindesnes@gmail.com

Beliggenhet

Lindesnes kommune

Gjesteplasser

50

Vindforhold

God havn i all slags vær

Havnedybde

5 m

Fortøyningssystem

flytebrygger med/uten utliggere

Havnepris

fra kr. 150

Posisjon

N58 02.300 E007 08.800Kommenter