REGLER FOR STYRING OG SEILAS

 1. kjetil
 2. May 30, 2012 2:03 pm

 1. Enhver manøver for å unngå sammenstøt, skal, såfremt omstendighetene tillater det, være markert, utført i god tid og i samsvar med godt sjømannskap.
 2. Når to maskindrevne fartøy som styrer motsatte eller nesten motsatte kurser, møter hverandre på en slik måte at det kan oppstå fare for sammenstøt, skal begge vike til styrbord så de kan passere hverandre på babord side (Regel 14)
 3. Når to maskindrevne fartøy styrer kurser som skjærer hverandre på en slik måte at det kan oppstå fare for sammenstøt, skal det fartøy holde av veien som har det andre på sin styrbord side og skal, så fremt omstendighetene tilllater det, ungå å gå forenom det andre fartøyet. (Regel 15.).
 4. Et maskindrevet fartøy underveis, skal holde av veien for et seilfartøy. (Regel 18).
 5. Når du seilfartøy nærmer seg hverandre slik at det kan oppstå fare for sammenstøt, skal den ene av dem holde av veien for den andre etter følgende regler (Regel 12 (a))
  i) Når hvert fartøy seiler med vinden inn på forskjellig side, skal det fartøy som har vinden inn fra bobord, holde av veien for det andre.
  ii) Når begge fartøy seiler med vinden inn fra samme side, skal det fartøy som er i lovart, holde av veien for det som er i le.

Disse reglene gjelder også fr brettseilere:

 1. Når det ene fartøy skal holde av veien, skal det andre fartøy beholde sin kurs og fart. (Regel 17).
 2. En manøver for å unngå sammenstøt med et annet fartøy skal utføres slik at de passeres på trygg avstand. Om nødvendig for å unngå sammenstøt eller for å få mer tid til å vurdere situajsonen, skal fartøy slakke på farten ved å stoppe eller reversere fremtdriftsmidlene.
 3. Uten omsyn til det som ellers er sagt i reglene, skal ethvert fartøy som innhenter et annet fartøy, holde av veien for eet fartøy som blir innhentet. (Regel 13).
 4. Et fartøy som seiler i en trang lei eller et trangt løp, skal når det lar seg gjøre uten fare, holde seg så nær som mulig til den av leias eller løpets yttergrense som det har på sin styrbord side. (Regel 9).
 5. Motor- og seilfartøy som ikke holder på med fiske, skal når det er underves, hole av veien for fartøy som holder på med fiske. (Regel 18)
 6. Fritidsbåter og åpne båter som drives frem med roing, seil eller maskin, skal mest mulig holde av veien for større fartøy, rutegående ferger og annen nyttetrafikk, når de passerer et trangt farvann, sterkt beferdet lei eller havneområde. (Regel 44 i Særskilte sjøveisregler for norske, innenlandske farvann)

Kommenter