MILJØVETTSREGLER

 1. kjetil
 2. May 30, 2012 2:07 pm

 • Vern om allemannsretten. Husk både rettigheter og plikter.
 • Vern om dyre- og fuglelivet. Respekter verneområdene.
 • Ha alltid husdyr under tilsyn – og i bånd ved landligge.
 • Vær varsom – og vis hensyn ved bruk av åpen ild. Bruk tilrettlagte bålplasser.
 • Respekter andre menneskers privatliv og rett på ro. Ingen unødvendig trafikk eller tomgangskjøring i havner og ved badeplasser. Mørke og stillhet er også en del av miljøet.
 • Bruk båttoaletter med tank (uten kjemikalietilsetning) i havn. Tøm tanken i sanitæranlegg eller på dypt, åpent vann.
 • Bruk fortrinnsvis eksisterende toaletter når du går i land. Grav i andre tilfeller ned avføringen ordentlig.
 • Rydd opp etter deg – og andre. Anvend utplasserte søppelbeholdere, eller ta søppelet med hjem. Miljøfarlig avfall leveres på spesialavfallsmottak.
 • Vis aktsomhet for fiskeredskap og fiskeoppdrettsanlegg.
 • Rapporter om oljeutslipp, drivgods eller andre farer for miljø og skipsfart.

Kommenter