LANTERNER

  1. kjetil
  2. May 30, 2012 2:06 pm

Etter mørkets frembrudd skal båten vise lanterner slik sjøveisreglene bestemmer. Motorbåter under 7 meter, med maks fart 7 knop, skal vise:

En lanterne som viser hvitt lys i horisonten rundt. Hvis mulig skal sidelanterner vises.

Seilbåt som ikke har motor skal vise:

  • Grønn sidelanterne som lyser 22,5 grad aktenfor tvers til rett front på styrbord side.
  • Rød sidelanterne som lyser 22,5 grad aktenfor tvers til rett front på babord side.
  • Hvit akterlanterne som lyser aktover og 22,5 grad aktenfor tvers på begge sider.

På seilfarty mindre enn 12 meter lengde, kan side- og akterlanterne kombineres og eventuelt føres i mastetoppen. Robåter og seilbåter opp til 7 meters lengde kan i stedet for side- og akterlanterne ha klar for hånden en elektrisk lykt eller tent lanterne med hvitt lys som vises i så god tid at sammenstøt kan forebygges.

Motorbåt hvis høyeste oppnåelige fart er 7 knop eller mer, og alle motorbåter som er 7 meter eller lengre, skal vise:

  • En hvit topplanterne som lyser forover fra 22,5 grad aktenfor tvers på styrbord side til 22,5 grad aktenfor tvers på babord side.
  • En grønn sidelanterne som lyser 22,5 grad aktenfor tvers til rett front på styrbord side.
  • En rød sidelanterne som lyser 22,5 grad aktenfor tvers til rett front på babord side.
  • En hvit akterlanterne som lyser akterover 22,5 grad aktenfor tvers på den ene siden til 22,5 grad aktenfor tvers på den andre siden.

Båter under 20 meters lengde kan i stedet for sidelanterner vise en sammensatt lanterne som gir grønt og et rødt lys rett forover til 22,5 grad aktenfor tvers på de respektive sider.

Reglene gjelder også for båter i elver og innsjøer.


Kommenter